ЦЕНОВА ЛИСТА


Бетонови разтвори - НАТИСНИ
КЛАС МЯРКА ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
B10  (C 8/10)  лв./м3 66.00 лв 79.20 лв
B12.5  (C 10/12)  лв./м3 69.00 лв 82.80 лв
B15  (C 12/15)  лв./м3 72.00 лв 86.40 лв
B20  (C 16/20)  лв./м3 75.00 лв 90.00 лв
B25  (C 20/25)  лв./м3 79.00 лв 94.80 лв
B30  (C 25/35) лв./м3 85.00 лв 102.00 лв
B35  (C 28/35) лв./м3 89.00 лв 106.80 лв
B40  (C 32/40) лв./м3 93.00 лв 111.60 лв
Водонепропускливи бетонови разтвори - НАТИСНИ
КЛАС МЯРКА ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
B15  (C 12/15) (Вв 0.6)  лв./м3 75.80 лв 90.96 лв
B20  (C 16/20) (Вв 0.6)  лв./м3 78.80 лв 94.56 лв
B20  (C 16/20) (Вв 0.8) лв./м3 80.00 лв 96.00 лв
B25  (C 20/25) (Вв 0.6)  лв./м3 82.80 лв 99.36 лв
B25  (C 20/25) (Вв 0.8) лв./м3 84.00 лв 100.80 лв
B30  (C 25/35) (Вв 0.8)  лв./м3 90.00 лв 108.00 лв
B35  (C 28/35) (Вв 1.0)  лв./м3 95.30 лв 114.36 лв
B40  (C 32/40) (Вв 1.0)  лв./м3 99.30 лв 119.16 лв
Химически добавки към бетоновите разтвори - НАТИСНИ
БЕТОН КЛAC МЯРКА  ПРОТИВОЗАМРЪЗВАЩ  ПЛАСТИФИКАТОР 
БЕЗ ДДС С ДДС БЕЗ ДДС С ДДС
B10  (C 8/10)  лв./м3 3.20 лв 3.84 лв 3.20 лв 3.84 лв
B12.5  (C 10/12)  лв./м3 3.40 лв 4.08 лв 3.40 лв 4.08 лв
B15  (C 12/15)  лв./м3 3.60 лв 4.32 лв 3.60 лв 4.32 лв
B20  (C 16/20)  лв./м3 3.80 лв 4.56 лв 3.80 лв 4.56 лв
B25  (C 20/25)  лв./м3 4.20 лв 5.04 лв 4.20 лв 5.04 лв
B30  (C 25/35) лв./м3 4.60 лв 5.52 лв 4.60 лв 5.52 лв
B35  (C 28/35) лв./м3 5.00 лв 6.00 лв 5.00 лв 6.00 лв
Противозамръзващите добавки за температури -100 се дозират 1.2 -1.5 % от теглото на цимента.
Пясъчно-циментови замазки, Вар и Хоросан - НАТИСНИ
КЛАС МЯРКА ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
Цименто-пясъчна замазка М-100 лв./м3 78.00 лв 93.60 лв
Цименто-пясъчна замазка М-150 лв./м3 81.00 лв 97.20 лв
Цименто-пясъчна замазка М-200 лв./м3 84.00 лв 100.80 лв
Цименто-пясъчна замазка М-250 лв./м3 87.00 лв 104.40 лв
Цименто-пясъчна замазка М-300 лв./м3 91.00 лв 109.20 лв
Вар лв./м3 95.00 лв 114.00 лв
Хоросан лв./м3 80.00 лв 96.00 лв
Полагане на бетон - НАТИСНИ
ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН С БЕТОНПОМПА = 1/2 МСМ = 30 м.³
ВИД ПОМПА МЯРКА 1/2 МСМ ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПОМПА
Без ДДС с ДДС Без ДДС С ДДС
Пуми 12м   5м.³ лв. 1/2 МСМ 179.00 лв 214.80 лв 0 0
Пуми 21м   7м.³ лв. 1/2 МСМ 179.00 лв 214.80 лв 0 0
Пуми 28м   7м.³ лв. 1/2 МСМ 179.00 лв 214.80 лв 0 0
Бетон-помпа 36м лв. 1/2 МСМ 199.00 лв 238.80 лв 0 0
Бетон-помпа 42м лв. 1/2 МСМ 249.00 лв 298.80 лв 0 0
Бетон-помпа 52м лв. 1/2 МСМ 349.00 лв 418.80 лв 0 0
Други материали - НАТИСНИ
ДРУГИ МАТЕРИАЛИ И И3ДЕЛИЯ
 ВИД МЯРКА ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
Пясък 0- 5  лв./м3 30 лв. 36 лв.
Филц речен лв./м3 25 лв. 30 лв.
Филц трошен  лв./м3 30 лв. 36 лв.